Björkborns kanal

Kort historia:
Björkborn är en ort med herrgård och bruk vid Timsälven i Karlskoga. Alfred Nobel hade Björkborns herrgård som sin privata bostad då han ägde Bofors bruk i Karlskoga.

I uppsatsen "Sjöfart in västerled" av Gunnar Rosbro (ingick Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift någon gång på 1970-talet) står bland annat följande:
Redan 1780 framförde hovjunkaren Johan Henrik af Geijerstam i en akademisk avhandling olika möjligheter att skapa en bättre kommunikationsled mellan Filipstad och Vänern. Bland hans projekt kan vara av intresse att nämna en kanalisering via Timsälven-Bofors-Degerfors och Gullspång. Vederbörande ansåg själv att detta var en lösning, som kunde rekommenderas, men som vi har förstått av utvecklingen vann hans förslag inte gehör.
Björkborn kom ändå att få sin kanal. I den ursprungliga planen för Nora-Karlskoga järnväg ingick byggandet av en bibana från Bofors station till faktoriet vid Björkborn. Detta ändrades emellertid och i stället anlades 1872-74 en kanal, som har förbindelse med Timsälven. Denna kom att få ringa användning, icke minst beroende på att det järnvägsstickspår som den skulle ersätta, ändå så småningom kom till.
Björkbornskanalen underhålls inte längre och finns egentligen bara till som ett minnesmärke och påminnelse om tidens snabba svängningar.

Björkborns kanal gick alltså till Timsälven, som ingår som den sydligaste delen av Bergslagskanalen fram till Karlskoga (Bofors).
Enligt uppgift lär karpar ha planterats in i kanalen för att något sånär hålla rent från den tilltagande vegetationen.

Vy norrut från bron vid Björkbornsvägen

Vy söderut från bron vid Björkbornsvägen

Vy norrut från bron vid Trindtorpsvägen

Vy söderut från bron vid Trindtorpsvägen

Vy norrut från bron vid Björkbornsvägen

Vy söderut från bron vid Björkbornsvägen

Vy norrut från bron vid Trindtorpsvägen

Vy söderut från bron vid Trindtorpsvägen


Vy norrut från bron vid Kontorsvägen

Vy söderut från bron vid Kontorsvägen

Bron vid Kontorsvägen

Vy norrut från bron vid Kontorsvägen

Vy söderut från bron vid Kontorsvägen

Bron vid Kontorsvägen


Vy söderutut från mitten av kanalen

Vy norrut från mitten av kanalen

Hamnen vid Bofors järnvägsstation

Vy söderut från mitten av kanalen

Vy norrut från mitten av kanalen

Hamnen vid Bofors järnvägsstation


 


Källor:
"Sjöfart in västerled" av Gunnar Rosbro som ingick Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift någon gång på 1970-talet, förmedlad av Ulf Littorin i Storfors.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19