Bergslagskanalen

Bjurbäckens kanal


 

Slusstrappan i Bjurbäcken sedd från uppströms.

Vy från samma ställe fast uppströms.

Slusstrappan sedd uppifrån

Översta slusskammaren.

Slusstrappan i Bjurbäcken sedd från uppströms.

Vy från samma ställe fast uppströms.

Slusstrappan sedd uppifrån

Översta slusskammaren.

© Bilderna tagna 2003 av Ingemar Nordlund

Slusstrappan längst nedifrån.

Kanalens fortsättning nedströms Bjurbäckens slusstrappa.

Bild från Bjurbäckens samhälle

Slusstrappan längst nedifrån.

Kanalens fortsättning nedströms Bjurbäckens slusstrappa.

Bild från Bjurbäckens samhälle.

© Bilderna tagna 2003 av Ingemar Nordlund

Båtar lämnar slussrana nedströms

Bjurbäckens gästhamn.

Nynedström från gästhamnen

M/s Nobella (byggd 1951) och några fritidsbåtar lämnar Bjurbäckens slussar för vidare färd nedströms mot Öljevettern.

Sommarbild från Bjurbäckens gästhamn.

Vy över Bergslagskanalen medströms mot Öljevettern med M/s Nobella i bakrunden. Fotot taget ifrån Gästhamnen.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19