Bångbro kanal

En 2 000 meter lång kanal från Garhytteån till ett vattenhjul som från början gav kraft åt ett vattenhjul som överförde vattenkraften till det då nybyggda järnverket.

Kort historia:
Vid Garhytteån anlades under åren 1872 till 1874 Bångbro Järnverk med två masugnar, bessermerverk, gjuteri, mekanisk verkstad, cirkelsåg, kolhus och arbetarbostäder. För att få kraft till all denna verksamhet grävdes en två kilometer lång kanal från Garhytteån. Vid slutet vidgas kanalen och blir ett vattenmagasin.
Från början drevs en vattenturbin vars kraft användes för produktionen. Fallhöjden till turbinen är 30 meter. Ganska snart tillsattes även ett litet elverk som gav elektircitet till belysning. Redan runt skiftet från 1800- till 1900-talet moderniserades hela produktionen till eldrift och all vattenkraft omvandlades till elektricitet.
Trots att järnproduktionen lades ner 1987 fortsätter elproduktionen som nu går ut på elnätet.


Bilden visar kanalens slut med sitt vattenmagasin.
Bilden är ett gammalt vykort.

 


Källa: Jan Pernstål, ordförande i Nya Kopparbergs Bergslags Hembuygdsförening, via telefon 2011 och Wickipedia.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19