Backatjärns kanal

I Sunne kommun finns denna kanal som jag har ytterst knapphändiga uppgifter om. I Riksantikvarieämbetets Fornsök finns dock upplysningar om en minnessten som står vid en korsning mellan en väg och en kanal i Sunne kommun.
Stenen har denna inskription:
HÄR WANNS / FRÅN OLÄNDIG MOSSE / BÖRDIGT FÄLT / ÅT FÖRETAGETS FRÄMJARE / Doct. AF. KJELLIN / RESTES MINNESSTENEN / KRINGBOENDES TACKSAMHET / 1824

Detta tyder ju på att kanalen grävts för att torrlägga och vinna åkermark och att den var färdig 1824.

 

Vy norrut från den lilla vägen mellan Ingmår och Björsbyholm

Vy söderut från samma ställe

Del av trumbron där denna väg korsar kanalen

Vy norrut från den lilla vägen mellan Ingmår och Björsbyholm

Vy söderut från samma ställe

Del av trumbron där denna väg korsar kanalen


Vy norrut från den lilla vägen mellan Ingmår och Björsbyholm

Minnesstenen vid bron för den norra vägen mellan Ingmår och Björsbyholm över kanalen

Minnesstenen och kanalen söderut

Vy norrut från samma bro

Vy norrut från den lilla vägen mellan Ingmår och Björsbyholm

Minnesstenen vid bron för den norra vägen mellan Ingmår och Björsbyholm över kanalen

Minnesstenen och kanalen söderut

Vy norrut från samma bro

© Bilderna tagna 2007 av Åke JohanssonKällor: Riksantikvarieämbetet, samt Åke Johansson, via mail 2007.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19