Bäckaskogs kanal

Bäckaskogs slott och kanal räknar sina anor till början av 1200-talet då premonstrationsmunkar slog sig ner på näset emllan oppboda- och Ivösjöarna sedan deras gamla kloster iVä brunnit ner. Dessa munkar valde platsen med stor omsorg. Här kunde klosterlivets själavård kombineras med praktiskt arbete med jordbruk, skogsbruk och fiske.
Dessa munkar var framstående och förnyande brukare av skog och mark, men också mycket praktiskt inriktade. Så lär man kanalisera ån emllan Oppmannasjön och Ivösjön så att den passerade rakt under klostrets kök. Då kunde man fiska och fånga ål lätt och bekvämt. Och det var inga dåliga fångster man fick. Carl von Linné som besökte Bäckaskog 1749 skrev i sin resedagbok: "Ålfisket var ett av de präktigaste i riket."
När Oppmannasjön sänktes under 1800-talet försvann det naturliga vattenflödet i kanalen. Numera leds vatten till en sträcka av kanalen för att visa hur det en gång var.

Under senare delen av 1800-talet sänktes först Ivösjön och Vintela sjö med cirka 1,7 meter och senare Oppmannasjön med 2,1 meter och sedan dess är dessa sjöarn reglerade.
För att klara av säkningen av Oppmannasjön grävdes 1877 en ny kanal ner till Ivösjön av Oppmannasjöns Sjösänkningsbolag. Denna kanal finns ännu kvar, och veterligt är ålafisket fortfarande betydande.


Källor: Länsstyrelsen i Skåne län, Bevarandeplan Ivösjön-Oppmannasjön, 2005-12-16. Kulturvärden 2/01 och 3/05.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19