Åsundakanalen

Sundet mellan Åsundaön och fastlandet har muddrats för att tillåta trafik med båtar och mindre fartyg.


Bogserbåten Årås i Åsundakanalen 1949.


 

Kort historia:
Åsundasundet kallas det normalt av ortsbefolkningen, men här har muddrats en ränna för sjöfarten. En första muddring gjordes 1913 då farleden kartlades och mättes upp ordentligt. 1917 kom denna farled med i sjökorten. Innan denna mudrring hade öborna en så kallad risbro över sundet till fastlandet, men den gick naturligtvis inte att behålla.
Trafiken blev ganska livlig sedan "kanalen" öppnats. Här transporterades timmersläp i båda riktningarna. Från Frykensjöarnas system till Skoghall och från Klarälven till Grums. Dessutom kemikalier från den kemiska industrin i Skoghall till de gamla sulfitfabrikerna vid Vänerns nordvästra hörn. Dessa transporter gynnades både av den kortare vägen och att den var ganska skyddad vid dåligt väder. Nu slapp båtar gå ut på öppna sjön.
Idag dominerar fritidsbåtarna i kanalen, men det händer att ett eller annat passagerarfartyg tar denna vägen. Även andra mindre fartyg går här emellanåt.
Sundet är 80 meter brett och det finns en privat vägförening som driver en liten linfärja för att öborna skall komma till fastlandet.


Källor: Lars Miliander via mail 2005, samt tipstack till Per Hilding. Mer om bogseraren på bilden finns på www.tugtrafik.se
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19