Åsgarns Trafikled

Från sjön Åsgarn till Fors hytta i Dalarna.

Kort historia:
Ett kanalbolag, från 1875 kallat Åsgarns Trafikled, bildades av Avesta-Garpenbergs AB, Sandvikens Jernverks AB och Horndals Jernverks AB troligen 1874, varvid de tre bolagen satte in en tredjedel var av kapitalet, mot att de senare skulle få motsvarande andel av vinsterna och likaledes täcka motsvarande av eventuella förluster. Bolaget tillkom på initiativ av brukspatron Hampus August Cornelius.. Kanalbolagets styrelse bestod av ägarbolagens respektive chefer och det hölls bolagsstämma en gång per år där bland annat fraktsatserna bestämdes.
De tre ägarbolagen var alla delägare i Garpenbergs gruvor och huvudsyftet med Åsgarns Trafikled var att snabbare och billigare få dess malm fraktad från sjön Åsgarn till Fors hytta. Från Garphyttan till Åsgarn fraktades malmen med en linbana. Från Fors gick frakter med tackjärn, stenkol och koks, med mera, med mera.
För att klara frakterna beställde kanalbolaget år 1874 en ångbåt vid Motala Verkstad. Båten leverades 1875 och döptes till Åsgarn, och en systerbåt med exakt samma dimensioner uppges ha bygts för Häfla Bruk. Denna ångbåt var Motala Verkstads bygge nummer 351 och den var 11,9 meter lång, 2,8 meter bred, helt öppen med styrrat i fören, och försedd med en encylindrig maskin på nominellt 4 hkr, vilket med dagens mått mätt motsvarar cirka 20 hkr. Denna ångbåt upptogs i bolagets räkenskaper till ett värde av 10 000 kronor.
Till samma värde upptogs sex pråmar av trä, vilka byggts i Fors. För att klara trafiken tillkom senare ytterligare två pråmar.
För att skapa farleden måste bolaget räta ut och fördjupa ån mellan sjön Åsgarn och Fors. I september 1874 kom bolaget överens med de berörda markägarna om en ersättning av 160 kronor per tunnland för den mark man behövde " . . . så att Ångbåt jemte Lastpråmar obehindrat kan framgå . . . ".
Från den 8 september 1876 finns ett dokument bevarat där ersättningarna till respektive strandägare regleras och kvitteras. Av detta dokument framgår att den totala ersättningen blev 1 036:58, varav den största ersättningen, 654:25 kronor, gick till Petter Persson i Westansjö.
Seglationssäsongen på leden var normalt från och med maj till och med september månad. Ur bolagets räkenskaper framgår att E Fernholm fått ersättning för att ha fört båten 18, 23, 23, 24 respektive 26 dagar per månad under år 1885. Under några få dagar då och då har en annan Fernholm fått ersättning för att ha verkat som maskinist.

Åsgarns Trafikled underlättade ju transporterna på endast en del av vägen mellan gruvorna i Garpenberg och hyttan i Fors. Kostnaderna för att göra Garpenbergsån farbar hela sträckan var alltför stora för att kunna genomföras, så när de berörda företagen till slut fick tillstånd att bygga en järnväg hela vägen var farledens öde beseglat.
Åsgarns trafikled började ju byggas 1874 och år 1904 kördes sannolikt de sista turerna. Den nya järnvägen Fors - Garpenberg öppnades för trafik i februari 1905.
Man vet att pråmarna och en del inventarier såldes på auktion i augusti 1904 och därmed torde trafiken ha upphört.
Att pråmar och inventarier sålts finns alltså dokumenterat, men ingen vet vart ångaren Åsgarn tagit vägen!

Ångaren Åsgarn användes även för en del nöjesturer. En av dessa finns beskrivna i Avesta Tidning den 8 augusti 1902. Här beskrivs hur templet Vårt Hem i Fors anordnat en särdeles lyckad sommarutflykt med ångaren Åsgarn som för tillfället var festligt smyckad med flaggor, vimplar och grönt. Fors musikkår lät det ena musikstycket avlösa det andra. Man åkte till byn Åsgarn där ett 20-tal medlemmar av templet Moréns minne mötte och det hurrades för nykterheten. Båten hade gratis ställts till förfogande av Fors bruksförvaltare Wilhelm Gumaelius."
© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Kanalen uppströms från bro i Fors

Kanalen nedströms från bro i Fors


Källa: Bertil Cornelius forskning
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19