Kanalen i Ämten

Tittar man på lantmäteriets kartor ser man att detta inte kan vara en naturlig skapelse utan bör vara en grävd kanal som skiljer Orrberget från den halvö som skjuter ut från söder djupt in i sjön Ämten. Samma sak om man besöker platsen i verkligheten. Då syns tydligt att detta måste vara en grävd kanal, som numera är snörpt vid det västliga utloppet i Ämten.
Kanalen skär tvärs igenom ön Edet eller Orrberget. Den förbinder alltså sjön Ämten i väster med Dragsjön, en vik av Ämten, i öster.
Det västliga utloppet i Ämten stoppas av en vägbank för den väg till öns norra del som nyttjas av allt sommarstugefolk som huserar där.

Sjöm Ämten, eller Emten, var en viktig knutpunkt för transporterna förr. Från norr kom Uvån och från öster Norsälven. Från båda håll kom en mängd gods från hyttor och bruk för vidare transport nedströms Uvån och vidare mot Klarälven.

Den gamla järnvägsbron

En del av järnvägsbanken

En del av den ändmorän som bildar det ed järnvägen gått på

Den gamla järnvägsbron

Kanalen sedd från järnvägsbron

Den gamla järnvägsbron

En del av järnvägsbanken

En del av den ändmorän som bildar det ed järnvägen gått på

Den gamla järnvägsbron

Kanalen sedd från järnvägsbron


© Bilderna tagna 2007 av Åke Johansson

Järnvägsbron sedd från kanalen.

Järnvägsbron sedd från kanalen.

Järnvägsbron sedd från kanalen.

Kanalen är igenfylld med en vägbank på näsets västra sida.

En sten med järnsmide ett tiotal meter norr om kanalens gamla utlopp på näsets västra sida.

Järnvägsbron sedd från kanalen.

Järnvägsbron sedd från kanalen.

Järnvägsbron sedd från kanalen.

Kanalen är igenfylld med en vägbank på näsets västra sida.

En sten med järnsmide ett tiotal meter norr om kanalens gamla utlopp på näsets västra sida.


© Bilderna tagna 2007 av Åke JohanssonKällor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19