Uruguayfloden

En 1 600 kilometer lång flod med källa i Brasilien och som under sitt lopp bildar gräns mellan Brasilien och Argentina och sedan mellan Uruguay och Argentina.
Floden är farbar för stora fartyg upp till fallen vid Salto, ungefär 422 kilometer uppströms mynningen.
Under senare år har två europeiska företag velat anlägga pappersmassefabriker vid floden Uruguay vid staden Fray Bentos i Uruguay. Detta har vållat omfattande protester från befolkningen och även en diplomatisk kris mellan Argentina och Uruguay.


Källor: Ett flertal internetsidor och uppslagsböcker.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-28