Trentkanalen

Trentkanalen, som även kallas Trent-Severn Waterway, går från Quinteviken i Ontariosjön till Georgianviken i Huronsjön.

Kort historia:
Trentkanalen byggdes under åren 1833 till 1848 främst för att bli en snabb sjöfartsled mellan Otario- och Huronsjöarna. Senare visade det sig att dess betydelse som källa till vattenkraft avsevärt överstiger dess nytta som sjöfartsled.
Endast 32 kilometer av den 386 kilometer långa kanalen är bearbetad. I övrigt följer kanalen Trentfloden, Otonabeefloden och Severnfloden. Dessutom går kanalen genom Ricesjön, Kawarthasjöarna, Simcoesjön och Couchichingsjön.
I Trentkanalen finns sammanlagt 45 ställen där båtar lyfts eller sänks till en annan nivå. Här finns två av världens högsta hydraliska fartygslyftar i Peterborough och Kirkfield och en marin järnväg i Big Shute.


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

386 km

m

45

30,5 m

7,3 m

1,8 till 1,5 m

6,7 m

10 km/h
på många ställen


Gammal bro vid slussen i Glen Ross

Slussen i Glen Ross

Gammal bro vid slussen i Glen Ross

Slussen i Glen Ross

© Bilderna tagna 2000 av Ingemar Nordlund


Källor: Hemsidan för Friends of Trent-Severn Waterway
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12