Paraná

Detta är Sydamerikas näst längsta flod med sina 4 880 kilometer. Den har två källflöden, Paranaibafloden som är 1 070 kilometer lång och Grande floden som är 1 090 kilometer lång. Det största biflödet är Paraguayfloden. Där Uruguayfloden anslutar anses starten för Rio de la Plata vara. Rio de la Plata mynnar sedan i Atlanten.
Paraná bildar under en del av sitt lopp gräns mellan Paraguay och Brasilien. Här byggdes under 1980-talet Itaipudammen, den näst största kraftverksdammen i välden. Uppströms dammen bildades en grund men mycket omfattande damm.
Strax innan bifloden Paraguay ansluter på gränsen mallan Paraguay och Argentina finns ytterligare en kraftverksdamm, Yaciretá. Även uppströms denna damm har bildats en stor vattenreservoar som skapat stora problem för invånarna i staden Encarnación med flera översvämningar som förstört lågt liggande delar av staden.
Paranáfloden har ett rikt fiskbestånd och sysselsätter många fiskare. Här fångas fisk både för eget bruk, men också för försäljning. En del av den fångade fisken går på export.
Floden är också farbar för större fartyg i så gott som hela sin sträckning. Dock med oöverkomliga hinder vid de två dammarna. Det förekommer dock fortfarande betydande fartygstransporter mellan olika hamnar både uppströms och mellan dessa dammar.


Källor: Ett flertal internetsidor och uppslagsböcker.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-28