Paraguayfloden

Från sin källa söder om Diamantino i Mato Grossondistriktet i Brasilien flyter den 2 621 kilometer långa floden Paraguay nästan rakt söderut tills den mynnar i floden Paraná. Under sitt lopp rinner den genom Pantanals våtmarker. I staten Paraguay delar floden landet i två ungefärligen lika stora delar, åt väster det halvtorra området Gran Chaco och åt öster flera skogklädda och ganska tätbefolkade regioner med över 98 procent av landets befolkning.

Paraguayfloden är segelbar i stort sett i hela sin längd. Här finns inga kraftverksdammar så relativt stora fartyg kan ta sig mycket långt upp, vilket gör floden till en mycket viktig transportled för alla de länder som den passerar, alltså Brasilien, Bolivia, Paraguay och Argentina. Floden är också fiskrik vilket ger ett stort antal fiskare deras uppehälle. Dess vatten används också till att bevattna åkrar och den är i sig ett populärt turistmål tack vare sin skönhet.
För att bättre utnyttja transportmöjligheterna på floden föreslog de tre staterna Brasilien, Paraguay och Argentina 1997 att floden skulle fördjupas och förbättras så att större fartyg skulle kunna ta sig högre upp. Dessa transporter anses som helt nödvändiga för att kunna förbättra förhållandena för den oftast fattiga befolkningen utmed floden. Dessa planer mötte dock motstånd då det befaras att en fördjupning av floden kan medföra att våtlandet Pantanal i sydvästra Brasilien då skulle torka ut. Dessa planer har ännu inte förverkligats.


Källor: Ett flertal internetsidor och uppslagsböcker.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-28