Ortona kanal

I byn Ortona, Florida, cirka 15 miles väster om Okeechobee-sjön och en mile norr on Caloosahatchee-floden bodde indianer, sannolikt redan från cirka år 700 f.Kr. Dessa indianer bodde här under 1 500 år då krig mot invandrande européer, och inte minst sjukdomar som dessa invandrare förde med sig, tog livet av dem alla.
Dessa Ortonaindianer hade en kulturell högperiod från 200 till 700 e.Kr. ungefär samtidigt som flera andra indianstammar i södra Florida var mycket högt utvecklade civilisationer.
Omkring 250 e.Kr. började dessa indianer gräva kanaler, endast med hjälp av verktyg tillverkade av trä och musselskal. Kanalerna ledde dels till sjön Okeechobee och dels förbi starkt strömmande partier i Caloosahatcheefloden. På det viset fick Ortona-indianerna direkt förbindelse med Floridas väst- och ostkuster.
Amerikanska forskare har längre anat att indianerna i Florida haft kontakt med den högtstående Hopewellkulturen vid Ohioflodens dalgång. Den forskning och de utgrävningar som gjorts under ledning av dr Bob Carr i Ortona omkring år 2000 har bevisat att denna förbindelse fanns, och att Ortona-indianderna varit ett högtstående kulturfolk, trots att de kanske inte varit fler än ett par, tre hundra personer totalt.


Källor: Flera olika internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12