Magellans Sund

Magellans sund skiljer det sydamerikanska fastlandet från den enorma övärlden söder därom, med Eldslandet som största ö.
Det var med en flotta på fem skepp som leddes av Ferdinand Magellan som de första europeerna kom hit den 1 november 1520. Det var Alla Helgons Dag och Magellan gav sundet namnet Alla Helgons Sund. Senare användes en rad olika namn innan man 1527 enades om namnet Magellans Sund för att ära dess upptäckare.
Portugisen Magellan seglade med en flotta som bekostades av den spanske kungen Carlo I.

Den första ordentliga kartläggningen av Magellans Sund, Beaglekanalen och havet mellan Sydamerika och Antarktis utfördes 300 år senare av Philip Parker King med undersökningsfartygen HMS Adventure och HMS Beagle. De två skeppen gjorde en första resa i området 1826 till 1830 och under den andra resan deltog Charles Darwin. Det var under denna andra resa man 1933 fann Beagleskanalen.

Kanaler runt södra sydamerika, från nordväst norr om Magellans Sund:
Canal Ignacio, Canal Guadelupe, Canal Esteban, Canal Samiento, Canal Smyth, Canal de las Montañas, Canal Morla Vicuña, Canal Kirke, Canal Valdés, Canal Uribe, Canal Pacheco, Canal Sargazos, Canal Fitz Roy.

Kanaler söder om Magellans Sund från nordväst:
Canal Abra, Canal Barbara, Canal Ocasión, Canal Cockburn, Canal Magdalena, Canal Gabriel, Canal Cascada, Canal Whiteside, Canal Brecknock, Canal Ballenero, Canal Pomar, Canal O'Brian, Canal Thomson, Beaglekanalen, Canal Goree.
Såvitt jag kunnat utreda är alla dessa kanaler naturliga smala sund. Möjligen kan någon av den rensats men jag har inte lyckats finna belägg för det.Källor: Nordisk Familjebok, Nationalencyclopedien och ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-28