Canal del Dique

Denna 118 km långa kanal förbinder Cartagenabukten vid Karibiska havet med Magdalenafloden i norra Colombia. Magadelafloden tillsammans med Caucafloden är ett flodsystem som spelar en avgörande roll för transporterna inom Colombia. Flodsystemet är segelbart på 1 500 km.
Städerna Cartagena och Santa Marta var de viktigaste hamnarna under kolonialtiden och ligger båda vid Cartagenabukten. Städerna förlorade mycken trafik då mynningen av Magdalenafloden blev alltmer ogenomtränglig. Floden skapade sig ett nordligare utlopp mot Karibiska Havet.
1582 byggdes Canal del Dique av spanjorerna för att underlätta transporterna. Kanalen förföll dock och man tvingades förbättra den 1650. Detta hjälpte en tid, men vid slutet av 1700-talet kunde kanalen och flodmynningen enbart användas under högvatten. 1821 var kanalen helt blockerad. Genast började Cartagenas handelsmän lobba för en renovering av kanalen och flera misslyckade försök att muddra genomfördes.
Under slutet av 1800-talet byggdes i stället en järnväg som tog över merparten av de viktiga transporterna.
Nya försök att få istånd kanalen gjordes 1923 och 1952, men trots omfattande muddringar slammade kanalen ganska snabbt igen och försvårade transporterna.
Under 1980-talet genomförde lokala myndigheter i Cartagena vissa förbättringar av kanalen. Men det arbete de startat stoppades av Colombias centrala myndigheter. Kanalen är dock fortfarande farbar och har enorm betydelse för handeln.
Kanalen har tre sidoarmar. Den första, Caño Lequeriva har sin början vid kanalkilometer 81 från Magdalenafloden. Denna kanal mynnar i Karibiska Havet. Nästa sidoarm, Caño Matunilla, startar vid kanalkilometer 100 och den tredje, Caño Lequerica, startar vid kanalkilometer 107. Båda dessa mynnar i Bahia de Barbacoas, söder om Catagenabukten.

Denna kanal var ett av de allra första stora ingenjörsarbeten som de europeiska kolonisatörerna genomförde i det nyupptäckta Amerika.

Kanalen har blivit vida känd då den spelar en framträdande roll i Garbriel Garcia Marquez roman Kärlek i kolerans tid.

Magdalenafloden

Rio Magdalena är Colombias längsta flod med sina 1 528 kilometer. Den är också en mycket viktig transportled. Inom dess näroråde bor 66 procent av Colombias befolkning och här produceras 86 procent av landets bruttonationalproduktion. Den är farbar upp till i höjd med huvudstaden Bogota.

Caucafloden

En 965 kilometer lång biflod till Magdalenafloden. De två flodernas flöden är så gott som parallella i nordlig riktning.
Caucafloden är farbar cirka 640 kilometer uppströms från sammanflödet med Magdalenafloden.
Utmed floden finns en rad industrier, gruvor och städer som släpper ut orenat vatten och avloppsvatten i floden vilket gjort den helt död nedströms staden Yumbo.Källor: Nationalencyclopedien, 1990 och Wikipedia förmedlat av Ingemar Nordlund.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-28