Beaglekanalen

Beaglekanalen är sundet mellan Eldslandet och en rad öar söder därom. Kanalen är cirka 240 kilometer lång.
Farleden genom detta sund upptäcktes och fick sitt namn efter det engelska sjömätningsfartyget Beagle som under sin resa 1826 till 1830 passerade här.
Under sin andra resa till detta område fanns Charles Darwin med ombord som då fick en rad intryck som bidrog till hans utvecklingsteori. Darwin fick för första gången i sitt liv se glaciärer då Beagle nådde kanalen den 29 januari 1833.
Beaglekanalen är förhållandevis smal och vindlande.

Källor: Nordisk Familjebok, Nationalencyclopedien och ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-28