Almaåns kanal

Almaån är kanaliserad på en sträcka av cirka 3 kilometer 2 mil NV om Kristianstad, just öster om Gumlösa kyrka. På en terrängkarta i skala 1:50 000 syns tydligt den gamla meandrande åfåran som genomkorsas av den nya raka kanalen.
Förmodligen är projektet genomfört av de närbelägna godsen Vanås eller Sinclairsholm.
Mats Améen


Källor: Mats Améen i Lund, via mail 2010
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19