Albrektssunds kanal

Förbinder Marstrands hamn med inomskärsleden till Göteborg och upp i Hakefjorden.

Kort historia:
Redan på 1700-talet byggdes den första kanalen från Marstrand in mot inomskärsfarlederna. Det var den 19 april 1776 som Gustav III gav befallning om att låta gräva denna kanal, Björnängehals kanal senare förkortat till Halsens kanal eller Halsekanalen, som man kan se rester av såväl i sjökortet som i verkligheten. Denna gamla kanal har delar gemensamma med den "nya" Albrektssunds kanal.
Sundet vid Koöns södra udde hette Björnmannehals eller Björnängehals och var öppet, men hade bara cirka en fots djup. Det gick att komma igenom med flatbottnade båtar, men sundet så smalt att det inte gick att ro. Stakning gällde alltså.
Efter Gustav III:s befallning gjordes planer upp av Augustin Ehrensvärd och arbetena leddes av kapten Olof Leonhard Cronstedt.
Vid kanalen byggdes även en tullstation. Det var viktigt eftersom Marstrand var frihamn.
År 1782 var kanalen så gott som färdiggrävd då en stormflod bröt sönder fördämningarna och rensade rent i rännan. Då hade de mjuka slänterna ännu inte fått stenskoning, men man beslöt ändå att öppna kanalen för trafik.
Men snart nog började de passerande fartygen känna dy under kölarna och 15 år efter kanalen öppnats kunde bara små jullar ta sig igenom.
Detta var alltså redan före skiftet mellan 1700- och 1800-talen.
Än i denna dag rinner dock vatten genom denna kanal som åter blivit ett sund. Jag har under senare år sett både kanoter och mindre snurrebåtar ta denna väg.

Det skulle dock dröja ända till 1840 innan frågan om en ny kanal togs upp i riksdagen som då bevijade 24 000 Riksdaler i anslag till en ny kanal utan sluss nu genom Albrektsund. Den berömde friherren Nils Ericson upprättade planerna och arbetena utfördes under åren 1842 till 1844 under ledning av löjtnant M. Hansson. Kanalen blev 50 fot bred vid ytan, mellan 7,5 och 8 fot djup och 1 800 alnar - 1 080 meter - lång.
Under åren 1858 till 1860 förbättrades kanalen ytterligare för en kostnad av drygt 43 000 kronor varav cirka 40 000 kronor i statsanslag.
Åren 1905 till 1909 fördjupades och breddades kanalen än en gång med bidrag på drygt 300.000 kronor från riksdagen. Bidragande till detta var att ångbåtstrafiken nu blivit populär och svarade för snabb gods- och passagerartrafik utmed kusten.
1936 till 1937 var det dags att återigen muddra kanalen.


Västra  infarten till kanalen

Halsens kanal

Del av nya sträckningen

Infarten från Marstrand
en solig sommardag 1999.

Här kan man se sträckningen av
den ursprungliga Halsens kanal

Del av den nya sträckningen.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

1,5 km

0 m

0

?? m

6,5 m

3,6 m

höjd

5 knopKällor: Svenska sjökort av senaste årgång. Boken Tistlarna till Strömstad av Hartelius/Rydholm, 1982, Nordisk Familjebok från 1904. Sveriges Inre Vattenvägar, del 3, 1979 av Yngve Rollof.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!, ©

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19