Zambezi

Zambezi är en världens mest kända floder framför allt för att här finns Viktoriafallen som är exceptionellt vackra och ett av Afrikas främsta turistmål. Floden är 2 750 kilometer lång och har sin källa vid Mwinilunga i Zambia. Den flyter sedan genom Zambia, Demokratiska Republiken Kongo, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe och Mozambik. Den mynnar i Indiska Oceanen mellan städerna Beira och Quelimane.
Utefter större delen av Zambezis lopp förekommer en rikt varierad flora och fauna både på land och i vattnet där det finns flera endemiska arter. Floden har ganska liten påverkan av människor, bortsett från tre kraftverk med dammar. De två största, Karibadammen och Cahora Bassadammen, har båda bildat stora sjöar uppströms och därmed ändrat förutsättningarna för djur och natur. De kan till och med ha påverkat klimatet i området. Förutom dessa två stora dammar med kraftverk finns ett mindre i anslutning till Viktoriafallen.
Långa delar av Zambezi är navigerbar för fartyg med lågt djupgående, men genomfart hindras på alltför många ställen av forsar och vattenfall för att tillåta kommersiell sjöfart av större betydelse. Totalt är dock cirka 2 500 kilometer farbara.

De första utlänningar som besökte och till viss del utforskade Zambezi var arabiska handelsmän på 900-talet. De följdes på 1500-talet av portugiser som koloniserade stora områden runt floden, men mest känd är David Livingstones expeditioner som startade runt 1850. Han kartlade dess källor och hela lopp och den karta han ritade förblev den mest adekvata långt in på 1900-talet.

Under 1950-talet föreslogs att Zambezi skulle kanaliseras från havet upp till Viktoriafallen för att underlätta transporter och på det visat skapa bättre förutsättningar för utveckling i flera av länderna uppströms floden. Den föreslagna kanaliseringen skulle bli 1 500 kilometer lång.
Det blev inget av detta projekt då, men nyligen har idén tagits upp igen av företaget The Zambezi Seaway Corporation. Att genomföra detta projekt beräknas kosta 3 miljarder amerikanska dollar.
Men idén väcker kraftiga protester då det med största sannolikhet skulle få svåra konsekverser för flora och fauna, liksom för befolkningen i de berörda områdena.
Inga beslut är ännu fattade.


Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas kanaler och floder .


Källor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-02