Gezirakanalerna

Dessa bevattningskanaler finns i den sudanesiska provinsen Al Jazirah. Det bevattnade området finns i en triangel söder om sammanflödet av Blå Nilen och Vita Nilen och har en yta på 8 800 kvadratkilometer.
Enligt en del källor är kanalernas sammanlagda längd 4 300 kilometer och enligt andra 5 030 kilometer. Från författarens viste i Mölndal är det omöjligt att avgöra vilken källa som har rätt.
Pojektet finansierades ursprungligen av Sudan Plantations Syndicate i London som senare fick stöd av den brittiska regeringen som garanterade finansieringen. 1950 togs hela projektet över av den sudanesiska organisationen The Gezira Board.
Projektet startade i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet när man grävde kanaler förgrenade i diken västerut från Blå Nilen. Här sjunker landnivån långsamt åt väster vilket var idealiskt då vattnet självmant rinner mot de områden som skall bevattnas. Dessutom har jorden en ganska hög halt lera, vilket betyder att mycket lite vatten försvinner ner i marken då det rinner i kanalerna.
Från början odlade man vete på den nyvunna åkerjorden, men när man fann att den fina egyptiska typen av bomull kunde odlas här satsade man i stället på detta.
1925 färdigställdes den 3,2 kilometer breda Sennar-dammen i Blå Nilen som garanbterar att området kan bevattnas även de år då det normala högvattnet uteblir eller är osedvanligt lågt.
Under första halvan av 1960-talet utvidgades det bevattnade området västerut. Än idag upptar bomullsodlingar den största arealen i detta 8 800 kvadratkilometer stora bevattnade område.


Källor: Flera olika internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast