Senegalfloden

Två av Senegalflodens huvudkällor finns Fouta Djallonhöglandet inorra Guinea, precis som Gambiafloden. Floden är 1 641 kilometer lång och mynnar i ut i ett cirka 16 kilometer långt delta innan den till slut mynnar i Atlanten. Den gamla befästningsstaden Saint Louis ligger i detta delta.
Under de 830 kilometrarna av sitt lopp utgör Senegalfloden gräns mellan staterna Senegal och Mauretanien.

Det finns två dammar i floden. En vid Diama alldeles nära mynningen. Denna damm blev färdig 1985 och dess huvudsyfteär att hindra saltvatten att tränga upp i floden. Detta hade tidigare varit ett problem särskilt vid lågvatten. Den andra dammen, Manantalidammen, ligger i Mali.

Sedan 1972 samarbetar de tre staterna Senegal, Mauritanien och Mali om floden för att bäst utnyttja utan att förstöra för varandra flodens vatten. År 2005 anslöt staten Gambia till denna organisation.
Under senare tid har organisationen studerat möjliheten att göra Senegalfloden farbar de 905 kilometrarna från staden Amibidedi i Mali till Saint-Louis i deltat, varifrån floden redan är farbar ut till havet. En sådan förbättring skulle vara till stor hjälp för Malis import och export. Inga beslut om detta är ännu tagna.

Förr var det livlig trafik på Senegalfloden, men mycket av den försvann då en järnväg mellanKayes i Mali och Dakar i Senegal togs i bruk 1923. Saint-Louis var förr en betydande hamnstad med mycket internationell sjöfart. Det mesta av denna handel försvann redan 1886 då en järnväg byggts mellan Saint-louis och Dakar.


Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas kanaler och floder .


Källor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-02