Orangefloden
med bifloden Vaal

Orangefloden är Sydafrikas längsta flod med sina 2 200 kilometer. Den har sin källa i Thaba Putsoa vid Dralkensberg i Lesotho och mynnar i Atlanten vid Alexander Bay. Den har fått sitt man efter den holländska kungafamiljen, huset Orangen.
Sedan apartheid-systemet avskaffades i Sydafrika kallas floden ofta Gariep i officiella handlingar, men den är fortfarande mest känd som Orangefloden. I Lesotho , där den har sin källa, är namnet Sequfloden.

Då Orangefloden samlar det mesta av Sydafrikas sötvatten under sitt lopp har den mycket stor betydelse för jordbruk, industri och gruvdrift. Men floden är också en populär kanotled och den används även för flottning. Här finns flera dammar där man drar nytta av kraften för elproduktion. Runt orangeflodens mynning finns många diamantgruvor.
Vid slutet av sitt lopp mot Atlanten bildar floden gräns mellan Sydafrika och Namibia.

Vaal

Vaal är den största bifloden till Sydafrikas största flod, Orangefloden. Den är 1 120 kilometer lång och rinner rakt västerut från sin källa mellan Marqurd och Clocolan. Den mynnar i Orangefloden nära Douglas sydväst om Kimberley.
Vaal har en mycket stor betydelse för de omkringliggande områdena. 12 miljoner människor får sitt vatten härifrån och mycket vatten går också till bevattning av åkrar.

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas kanaler och floder .


Källor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-02