Limpopo

Limpopo har sin början där floderna Marico och Crocodile flyter samman vid gränsen mellan Botswana och Sydafrika och den mynnar i Indiska Oceanen i Gazaprovinsen.

Limpopo är farbar för stora fartyg från Indiska Oceanen upp till sammanflödet med dess största biflod Olifantfloden. På grund av en omfattande sandrevel ute till havs kan de största fartygen bara ta sig in vid högvatten. Uppströms detta sammanflöde har Limpopo åtskilliga forsar och fall som hindrar sjöfart. Dock förekommer turisttrafik på många av delsträckorna.

Vasco da Gama ankrade utanför Limpopos mynning 1498 och var sannolikt den förste europe som kom till floden. Månniskor har dock bott runt flodden sedan urminnes tider. Man har funnit mänskliga fossiler som är 3,5 miljoner år gamla i området.
Märkligt är också att man 1950 fångade en Zambezihaj flera hundra kilometer uppströms Limpopo. Denna hajart tål sötvatten och kan alltså vandra så långt uppströms floden.

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas kanaler och floder .


Källor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-02