Kongofloden

Kongofloden är världens djupaste flod med uppmätta djup större än 220 meter. Den är den nionde längsta i världen med sina 4 380 kilometer och världens tredje största flod när det gäller den volym vatten som den lämnar ifrån sig.
Kongofloden har sina källor i den Östafrikanska sprickdalen, i Tanganyikasjön, Mweresjön som via floden Lualaba som byter namn till Kongo efter Boyomafallen.
Den flyter norrut från Boyomafallen och vänder åt väster i norra Kongo för att till sist vända mot sydväst för att mynna i Atlanten vid den den lilla staden Muanda. På flera ställen bildas stora vattenfall, strömmar och katarakter, mest kända är väl Livingstonefallen söder om Kinshasa/Brazzaville. Dessa bildar flera katarakter och fall i djupa floddalar så gott som hela sträckan ner till havet.
Under en stor del av sitt lopp bildar Kongofloden gräns mellan olika länder. Mellan Centralafrikanska Republiken och Demokratiska Repbliken Kongo, mellan Republiken Kongo och Demokratiska Reapubliken Kongo, mellan Angola och Demokratiska Republiken Kongo. Den passerar också genom Burundi, Kameron, Gabon, Rwanda, Tanzania och Zambia.

Kongofloden har en enorm betydelse främst för Demokratiska Republiken Kongo som är ett av Afrikas största, men minst utvecklade, länder. Här saknas i princip både landsvägar och järnvägar utanför de allra största städerna. De flesta transporter, både av gods och personer, sker på Kongofloden och alla dess biflöden. På många ställen måste dock omlastningar ske vid fall och ofarbara strömmar.
Här finns också en enorm mängd outnyttjad vattenkraft. Det finns cirka 40 kraftverk i flodsystemet, men dessa utnyttjar bara en bråkdel av den kraft floden kan ge.
Störst av kraftverken är de två vid Ingafallen 200 kilometer söder om Kinshasa. De började byggas under 1970-talet. Den ursprungliga planen var att bygga 5 dammar, men bara två har alltså fullföljts. I planen fanns också slussar för att göra floden farbar ut till havet. Men de har inte heller byggts.
2005 presenterades planer på ytterligare en damm vid Ingafallen och därmed drastiskt ökat utnyttjande av vattenkraften. Inte mycket har skett med det projektet ännu. Bland annat har man pekat på risken att flera endemiska fiskarter i Kongofloden kan hotas av en ny damm.

De största bifloderna
Lomamifloden

Flyter parallellt med Kongofloden i hela sitt lopp och är den första större bifloden. Den är 1 280 kilometer lång och inte farbar.
Den första kända utforskningen av denna flod gjordes 1889 av Kongos dåvarande generalguvernör M Janssen. Han åkte uppströms Lomami på ångaren Ville de Bruxelles 116 timmar, alltså nära fem dygn innan hans framfart hindrades av en fors.

Ishuapafloden

Jag har tyvärr inte lyckats finns några fler upplysningar om denna flod.
Bara att den är farbar så långt som den är rödmarkerad på kartan.

Ubangifloden

Har sin källa i Yakoma där de två tillflödena Uele och Mbomou flyter samman på gränsen mellan Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken. Den bildar sedan gräns mellan de två staterna till 100 kilometer söder om staden Bangui där den i stället bildar gräns mellan de två kongostaterna.
Ubangis längd är 1 060 kilometer, men tillsammans med sitt längsta tillflöde, floden Uele, är den totala längden 2 270 kilometer.
Floden är farbar ungefär halva sin längd, se det röda på kartan.
Under 1960-talet föreslogs att en del av Ubangis vatten skulle avledas och föras till Charifloden i Centralafrikanska Republiken. Chari mynnar i Tchadsjön. Tanken var att friskt vatten från Ubangi skulle skapa bättre förutsättningar för odling för miljoner människor i Centralafrikanska Republiken och göra den tynande Tchadsjön frisk med ökat fiske som följd.
Planerna genomfördes inte då, men har väckt på nytt flera gånger, senast 2008 föreslogs en undersökning för att ta reda på om en sådan ändring av Ubangis lopp var möjlig.

Uelefloden

Uele är Ubangis längsta tillflöde, totalt 1 210 kilometer lång. Den har sin källa i bergen nära Albertsjön där de två mindre floderna Dungu och Kibali flyter samman.
Uele är inte farbar.

Kasaifloden

2 153 kilometer är denna biflod till Kongofloden. Den har sin källa i Angola och flyter mestadels igenom regnskogsområden. Den är farbar ganska långt och en viktig transportled i detta väglösa land.

Sankurufloden

Denna flod är 1 230 kilometer lång och farbar i nästan hela sin längd. Sankuru är ett biflöde till Kasai och löper under långa sträckor så gott som parallellt med Lomamifloden.

Kwangofloden

Denna biflod till Kasai är 1 770 kilometer lång och har sin källa vid Alto Chicapa i Angolas diamantdistrikt och mynnar i Kasaifloden vid Bandundu. Dess lopp är så gott som rakt nordligt.
Floden är farbar drygt 300 kilometer från mynningen i Kasai. Dessutom på en sträcka av cirka 300 kilometer uppströms mellan Kingushi och Franz Josefs vattenfall. I övrigt finns många ganska storra vattenfall och besvärliga strömmar.
I floddalen i provinserna Lunda Norte och Lund Sul finns en mängd diamantgruvor. Längs hela floden förekommer också lokalt jordbruk. Här utvinns också palmolja och gummi.

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas kanaler och floder .


Källor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-02