Gambiafloden

Gambiafloden har sin källa på Fouta Djallon-platån i norra Guinea, varifrån den rinner åt nordväst genom Senegal innan den vid Fatoto flyter in i staten Gambia efter ungefär halva sin längd. Denna stat är den minsta på Afrikas fastland och omfattar i stort bara flodbankarna runt Gambiaflodens kraftigt meandrande lopp ner mot Atlanten.
Floden är farbar under hela sitt lopp inom staten Gambia.
Närmast Atlanten vidgar floden sig och är vid själva mynning mer är 10 kilometer bred. I denna breda mynning finns Jamesön som var ett centrum för slavhandeln och nu är världsarv under UNESCOS beskydd.

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas kanaler och floder .


Källor: Ett flertal uppslagsverk och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-02